Kontakt

Partnerem merytorycznym blogu jest Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Zapraszamy do kontaktu:

          Kancelaria
KONDRAT i Partnerzy

Al. Niepodległości 223/1
02-087 Warszawa

Tel.: (22) 831 12 34
Fax.: (22) 357 98 63

biuro@kondrat.pl
www.kondrat.pl