BIUST SYLWI GLIWY W REKLAMIE UPC

W ostatnim czasie spot reklamowy telewizyjny pakietów telewizji kablowej UPC wywołuje szereg kontrowersji. Jedni czytając artykuły w prasie czy Internecie dotyczące skargi wniesionej do Komisji Etyki Reklamy, której przedmiotem jest „wyeksponowany biust” Sylwii Gliwy uśmiechają się wymownie, inni wręcz przeciwnie podkreślają, że reklama ma seksistowski charakter.

Spot reklamowy „UPC – 50%” wykorzystuje wizerunek znanej aktorki Sylwii Gliwy. Aktorka w reklamie z zasłoniętymi oczami wybiera promocję oferowaną przez firmę UPC. Kontrowersje wokół reklamy wywołał sposób prezentacji wizerunku Sylwii Gliwy, a w zasadzie „wyeksponowanie biustu” aktorki w spocie reklamowym.

Spot UPC stał się przedmiotem skargi, która trafiła do Komisji Etyki Reklamy. Skarżący podniósł, że reklama „kreuje obraźliwy wizerunek kobiety jako bezmyślnej konsumentki, która nie wie, co kupuje a jej głównym atutem jest duży biust, który ponadto w żaden sposób nie jest powiązany z reklamowanym produktem – pakietami telewizji kablowej”. Skargę w trakcie posiedzenia Komisji Etyki Reklamy popierał arbiter – referent, który wnosił o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami, a także zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Arbiter – referent podniósł, że reklama jest sprzeczna z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonanie religijne, płeć lub narodowość”.

Firma UPC, w pisemnej odpowiedzi na skargę, wniosła o jej oddalenie z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżony odnosząc się do artykułów Kodeksu Etyki Reklamy, zauważył, że reklama nie zawiera elementów erotycznych bądź mających obraźliwy wobec płci charakter. Skarga jest zatem nieuzasadniona oraz świadczy, o braku zrozumienia przesłania, które wynika ze spotu reklamowego. Co więcej, UPC uważa, że fakt wykorzystania w reklamie wizerunku atrakcyjnej kobiety i uznanie, że automatycznie powoduje to podstawę do sformułowania zarzutu dyskryminacji prowadzi wręcz do absurdu.

Zdaniem UPC, celem przekazu zaskarżonej reklamy jest zaakcentowanie, że skarżony oferuje korzystny pakiet, który daje możliwość by każdy konsument bez względu na płeć mógł podobnie jak czyni to bohaterka spotu reklamowego Sylwia Gliwa „wybierać w ciemno”. Sylwia Gliwa uczestniczy w znanej każdemu zabawie, powszechnie nazywanej „ciuciubabką”. Wybiera pakiet z zawiązaną opaską i stwierdza, iż „teraz w UPC, możesz wybierać w ciemno”. Reklama miała na celu podkreślenie, że oferta UPC jest na tyle korzystna, iż każdy kto wybierze pakiet UPC niezależnie czy będzie to pakiet telewizji, Internetu czy inny dowolny pakiet, skorzysta z 50 % oferty promocyjnej. Reklama zawiera też przekaz, zgodnie z którym każdy konsument, który wybrał ofertę UPC do końca marca 2016 r. niezależnie od rodzaju wybranego przez siebie pakietu, wybrał ofertę która jest korzystna pod względem ceny. Zdaniem skarżonego reklama nie miała na celu wykreowanie negatywnego wizerunku kobiety. UPC zauważa również, że reklama wcale przesadnie nie emanuje biustu aktorki.

Zespół orzekający w sprawie uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Zespół oddalił również zarzut naruszenia art. 4 i uznał, że reklama nie zawiera elementów dyskryminujących kobiety.

Spot reklamowy nadal wywołuje wiele emocji. Sama aktora wypowiedziała się, że była zszokowana faktem wniesienia skargi do Komisji Etyki Reklamy i stwierdziła, że „na szczęście Komisja Etyki Reklamy odsunęła tę kuriozalną skargę”. Pojawiają się też opinie, że przedmiotowa skarga jest jedną z najbardziej absurdalnych skarg rozpatrywanych przez Komisję Etyki Reklamy w 2016 roku.

Treść Uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy Nr ZO 68/16 z dnia 22 września 2016 roku
w sprawie sygn. akt: K/17/16: https://www.radareklamy.pl/uchwaly-ker/2016/uchwa%C5%82a-nr-zo-68-16-w-sprawie-reklamy-firmy-upc-polska-sp-z-o-o


Autor: Paulina SurowiecKancelaria KONDRAT i Partnerzy

Klaudyna Rybak, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com