Lista Skarbów Dziedzictwa Narodowego nową formą ochrony zabytków

Powstanie Lista Skarbów Dziedzictwa Narodowego. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, która wprowadza taki rejestr.

Wyrokiem z dnia 25 maja 2016 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego o zbadanie zgodności Ustawy z 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach z konstytucją RP. TK uznał zapisy wskazanej ustawy za zgodne z ustawą zasadniczą. W związku z tym prezydent Andrzej Duda 16 sierpnia 2016 roku złożył podpis pod omawianą ustawą.

Nowelizacja wprowadza nową formę ochrony zabytków ruchomych o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego – powstanie Lista Skarbów Dziedzictwa Narodowego, a minister został upoważniony do wywłaszczenia za odszkodowaniem zabytku wpisanego na tę listę w sytuacji, gdy nie jest możliwe usunięcie zagrożenia jego zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży, zaginięcia lub nielegalnego wywiezienia. To właśnie te wskazane regulacje budziły największe wątpliwości przed rozstrzygnięciem zagadnienia przez Trybunał Konstytucyjny.

Jednocześnie wprowadzono szereg nowych, szczególnych regulacji dotyczących zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego oraz ujednolicono zasady dokonywania wpisu do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych.


Kancelaria KONDRAT i Partnerzy 

biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com